[Silver] Jiro Dreams of Sushi, IACT College

a05-best-publication-jiro-dreams-of-sushi-by-danielle-yau-01

Lecturer: Dora Chua

Designer: Danielle Yau Man Zheng